5 Kujundus Teeb Vigu Dokumendis „Omanikvennad”, Mida Soovite Teie Parandada